Door Joyce Kramer op 28 september 2016

PvdA Sluis wil plan voor aanpak kinderarmoede

De gemeente Sluis moet het geld dat ze krijgt van het Rijk voor armoedebestrijding doelgericht en efficiënt inzetten. Daarom moeten B en W een plan maken waarin staat hoeveel kinderen in armoede leven, en hoe de gemeente hen gaat helpen. Dat vindt de PvdA in de Sluise gemeenteraad.

Het kabinet maakt vanaf 2017 jaarlijks 100 miljoen euro vrij voor armoedebestrijding onder kinderen. Dat geld wordt uitgekeerd aan gemeenten. De PvdA wil dat Sluis er zoveel mogelijk aan doet om dat geld goed te besteden.

De fractie wil daarom dat B en W binnen twee maanden aan de raad laten weten hoeveel kinderen in Sluis in armoede leven, en op welke manier die de afgelopen jaren zijn geholpen. Daarnaast moet er een plan van aanpak komen waarin staat hoe het toegekende geld besteed gaat worden.

Daarbij moet, meent raadslid Joyce Kramer, verder gekeken worden dan kinderen uit bijstandsgezinnen. “Ook de verborgen armoede moet aangepakt worden, zoals die van kinderen met ouders in de schuldhulpverlening.” Kramer roept het college op nauw samen te werken met instanties en met de kinderen waar het om gaat.

De PvdA dient het voorstel vanavond in tijdens een gemeenteraadsvergadering.

Motie bestrijding kinderarmoede 29 september 2016

Joyce Kramer

Joyce Kramer

“Het is belangrijk dat er voldoende kennis over vraagstukken is opgebouwd, mede in gesprek met burgers, om een inhoudelijke discussie te voeren en een gefundeerde afweging te maken”

Meer over Joyce Kramer