Raadslid

Joyce Kramer

Joyce Kramer

Over Joyce Kramer

markjoyce@zeelandnet.nl

“Het is belangrijk dat er voldoende kennis over vraagstukken is opgebouwd, mede in gesprek met burgers, om een inhoudelijke discussie te voeren en een gefundeerde afweging te maken”