Door Joyce Kramer op 19 oktober 2016

PvdA Sluis krijgt steun voor aanpak kinderarmoede

De gemeente Sluis gaat een plan uitwerken om geld voor kinderen die in armoede leven, zo goed mogelijk te besteden. Een motie van de PvdA om dat voor elkaar te krijgen kreeg donderdagavond de steun van de voltallige gemeenteraad.

Het kabinet maakt vanaf 2017 jaarlijks 100 miljoen euro vrij voor armoedebestrijding onder kinderen. Dat geld wordt verdeeld onder gemeenten, hoeveel Sluis krijgt is nog niet duidelijk. De PvdA wilde voor het eind van het jaar een uitgewerkt plan zien over besteding van geld en binnen twee maanden cijfers over kinderarmoede.

Dat is volgens wethouder Christiane van de Vijver niet haalbaar, in februari 2017 krijgen de raadsleden een onderbouwd plan gepresenteerd. Van de Vijver noemde de motie sympathiek. “Er gebeurt in Sluis ook al van alles op dat gebied”, gaf ze aan. Zo wordt onder meer het minimabeleid jaarlijks geëvalueerd, er wordt onderzoek gedaan naar schuldhulpverlening en de gemeente voert gesprekken met de Zeeuwse kledingbank.

Joyce Kramer

Joyce Kramer

“Het is belangrijk dat er voldoende kennis over vraagstukken is opgebouwd, mede in gesprek met burgers, om een inhoudelijke discussie te voeren en een gefundeerde afweging te maken”

Meer over Joyce Kramer