Door Peter Quataert op 31 oktober 2016

PvdA betreurt limiet op bijdrage aan museum Aardenburg

Sluise raad zet limiet op bijdrage aan museum in Aardenburg

Een onderzoek naar de mogelijkheid om een nieuw Archeologisch Museum in Aardenburg te koppelen aan de Sint Baafs is prima, maar er zijn grenzen aan het bedrag dat Sluis uiteindelijk gaat betalen. Dat gaf de Sluise gemeenteraad donderdag tijdens een vergadering mee aan wethouder Peter Ploegaert. Ploegaert verraste de raad onlangs met een plan voor de verhuizing van het bestaande museum naar een aan te kopen pand ten zuiden van de Markt, en dat te koppelen aan de Sint Baafs. Gezamenlijk moeten die twee voorzieningen meer bezoekers naar Aardenburg trekken.

Het voorstel van Ploegaert was opvallend, want eerder gaven met name de coalitiepartijen aan niet positief te zijn over verder onderzoek naar een nieuwe start voor het museum. Eerdere pogingen mislukten immers allemaal. Ploegaert kwam tóch met een nieuw plan. Samen met een enthousiaste stadsraad overtuigde hij de gemeenteraad grotendeels. Alleen D&T ziet niets in het initiatief.

Limiet

Wel stelden de coalitiepartijen Nieuw Gemeentebelang, CDA en VVD nu alvast een limiet aan het bedrag dat Sluis straks in de eventuele uitvoering van de plannen steekt. Eerder werd afgesproken dat er eenmalig 250.000 euro beschikbaar is, en daarnaast 80.000 euro per jaar. De coalitiepartijen verlagen dat bedrag nu naar 50.000 euro per jaar. Wel mag de opbrengst van de verkoop van het voormalige stadhuis – naar verwachting ruim drie ton – ingezet worden. “Het kan best wat soberder dan hier voorgesteld”, vond Marc Rijk (Nieuw Gemeentebelang). Astrid van Kleef (VVD) sloot zich daarbij aan. “Bovendien is dit een extra stimulans om te zoeken naar particuliere investeerders en subsidies.”

Steun

Ploegaert was niet blij met de limitering. Tijdens een verhitte discussie kreeg hij steun van de oppositiepartijen, die zich vol onbegrip toonden over de motie van de coalitie. “Hiermee maak je het plan bij voorbaat bijna onhaalbaar”, mopperde Robert Evers (PvdA). “Je kan niet voor een dubbeltje op de eerste rang zitten”, vond Wim Huigh (D66). Evers constateerde dat ‘de wethouder weer eens door zijn eigen coalitie in zijn hemd wordt gezet’ en vroeg zelfs een schorsing aan ‘om de wethouder de kans te geven zijn eigen partij tot rede te brengen’. Dat probeerde CDA’er Ploegaert ook, maar tevergeefs: de motie ging in stemming en werd nipt aangenomen.

Peter Quataert

Peter Quataert

Sinds 2001 woon ik in Nederland. Daarvoor heb ik altijd in België (Boekhoute) gewoond waar ik ook jaren actief was binnen de sociaal democraten. Nederland was mij niet onbekend, sinds 1985 werk ik al in het ziekenhuis in Zeeuws-Vlaanderen, nu als verpleegkundig specialist. In Nederland pakte ik als snel de draad weer op. Al snel volgde ik het reilen

Meer over Peter Quataert