Door Joyce Kramer op 29 maart 2016

Opbrengst ‘belachelijke’ kabelbelasting terug naar burger

OOSTBURG – Geef de opbrengst van de ‘belachelijke’ kabelbelasting terug aan de burger door de rioolheffing met eenzelfde bedrag te verlagen. Dat voorstel doet de fractie van de PvdA donderdag tijdens een gemeenteraadsvergadering in Sluis. De Sluise raad besluit over het al dan niet invoeren van precariobelasting – beter bekend als kabelbelasting.

Die wordt geheven aan bedrijven die kabels en leidingen in de grond hebben, zoals Delta. Die rekent de kosten door aan de klanten.

Sluis is de enige gemeente die de taks nog niet heeft ingevoerd. De eigen inwoners betalen, via onder meer Delta, wél indirect mee aan de belasting van andere gemeenten. Raadsleden kunnen dus weinig anders dan – tegen heug en meug – vóór invoeren van de belasting stemmen.

Van de zotte

Eigenlijk is dat van de zotte, vindt PvdA-fractievoorzitter Robert Evers. “We worden hiertoe gedwongen door andere gemeenten, met Hulst voorop”, wijst hij naar de gemeente die het sneeuwbaleffect vorig jaar veroorzaakte. Daarom moet de opbrengst van de kabelbelasting meteen in mindering worden gebracht op de rioolheffing, vindt de PvdA.

Ook D66 komt met een voorstel, zo maakte die partij eerder al bekend. Die fractie vindt dat de opbrengst gestoken moet worden in duurzame maatregelen, zoals zonnepanelen op gemeentelijke gebouwen.

Joyce Kramer

Joyce Kramer

“Het is belangrijk dat er voldoende kennis over vraagstukken is opgebouwd, mede in gesprek met burgers, om een inhoudelijke discussie te voeren en een gefundeerde afweging te maken”

Meer over Joyce Kramer