Door Robert Evers op 27 februari 2014

Geef horeca de ruimte in centrum Sluis

De gemeente mag mensen die een horecazaal willen beginnen in het centrum van Sluis weinig in de weg leggen. Alle leegstaande en vrijkomende panden in drie concentratiegebieden moeten in de toekomst 100% beschikbaar zijn voor de horeca.

De PvdA-fractie legt de gemeenteraad donderdagavond 27 februari 2014 in de vergadering een motie voor met die strekking.

In het voorstel tot ‘het ongewijzigd vaststellen van het Horecabeleid Sluis’ is opgenomen dat in vijftig procent van de panden in drie horecaconcentratiegebieden drank- en eetgelegenheden mogen worden gevestigd. Om echt gezellige verblijfsgebieden te krijgen, die Sluis aantrekkelijker maken, mogen er best meer horeczaken komen, stelt de PvdA. Regulering van het aantal zaken is volgens de sociaaldemocraten totaal niet nodig.

Om het hart van Sluis nog uitnodigender te maken, zouden in de zomermaanden juni, juli en augustus op heel de Groote Markt terrassen mogen komen. De raadsvergadering in het belfort begint donderdag 27 februari om 19.30 uur.

Robert Evers

Robert Evers

“De uitdaging: leefbaarheid behouden en sociale gemeente blijven, terwijl het inwonertal krimpt en we de financiële problemen oplossen”

Meer over Robert Evers