Door Peter Quataert op 2 november 2013

Themabijeenkomsten leidt tot waardevolle input!

De opkomst voor de themabijeenkomsten rond het sociaal domein, de demografische ontwikkelingen en recreatie, toerisme en duurzaamheid viel wat tegen. De discussies, de verbreding van de inzichten waren er echter niet minder om. We willen de mensen dan ook graag danken die één van onze bijeenkomsten heeft bezocht. Op dit moment wordt het verkiezingsprogramma geschreven waarin rekening wordt gehouden met de uitkomsten van de themabijeenkomsten

Peter Quataert

Peter Quataert

Sinds 2001 woon ik in Nederland. Daarvoor heb ik altijd in België (Boekhoute) gewoond waar ik ook jaren actief was binnen de sociaal democraten. Nederland was mij niet onbekend, sinds 1985 werk ik al in het ziekenhuis in Zeeuws-Vlaanderen, nu als verpleegkundig specialist. In Nederland pakte ik als snel de draad weer op. Al snel volgde ik het reilen

Meer over Peter Quataert