Door Peter Quataert op 23 december 2013

Verkiezingsprogramma PvdA Sluis 2014 – 2018

De programmacommissie van de PvdA Sluis heeft het verkiezingsprogramma 2014 – 2018 opgesteld. De titel en de rode draad van het verkiezingsprogramma is “Samen werken aan een Sterk en Sociaal Sluis!” Het verkiezingsprogramma is getoetst door de lezerscommissie en tijdens de ledenvergadering van 11 december 2013 definitief vastgesteld door de leden.Verkiezingsprogramma 2014-2018

Peter Quataert

Peter Quataert

Sinds 2001 woon ik in Nederland. Daarvoor heb ik altijd in België (Boekhoute) gewoond waar ik ook jaren actief was binnen de sociaal democraten. Nederland was mij niet onbekend, sinds 1985 werk ik al in het ziekenhuis in Zeeuws-Vlaanderen, nu als verpleegkundig specialist. In Nederland pakte ik als snel de draad weer op. Al snel volgde ik het reilen

Meer over Peter Quataert