Statenfractie PvdA krijgt opheldering over onduidelijkheid over verkeersremmers bij Eede

6 maart 2019

De verkeersremmers die eind vorig jaar ‘ineens’ op de provinciale weg tussen Aardenburg en Eede lagen, houden de gemoederen nog steeds bezig. Het provinciebestuur (GS) laat weten het ‘te betreuren’ dat de gemeente Sluis hier niet over werd ingelicht.

De Statenfractie van de PvdA stelde vervolgens kritische vragen over de gang van zaken. Zo wilde zij weten welk onderzoek er was gedaan voordat de verkeersremmers geplaatst werden en waarom de gemeente Sluis niet op de hoogte was gebracht. De remmers werden geplaatst naar aanleiding van klachten van omwonenden over hardrijders, antwoorden Gedeputeerde Staten nu. Ook zeggen GS gemeenten over het algemeen te betrekken bij het opstellen van plannen. Ze zien de situatie dan ook als een ‘betreurenswaardig incident.’