Sluis kan in Zeeland vooroplopen met duurzaam bouwen, maar wil het niet

15 oktober 2018

Sluis kan vooroplopen bij duurzaam bouwen. Door als eerste gemeente van Zeeland een nieuwe bouwmethode te gebruiken in Schoondijke. Het college van burgemeester en wethouders ziet dat echter niet zitten, de PvdA betreurt dit.

Drie opties werden er dinsdagavond aan de gemeenteraad gepresenteerd, voor de nieuwbouw van een multifunctioneel centrum voor Schoondijke. Daar komen de basisschool, kinderopvang en dorpshuis in. De bestaande gymzaal wordt ingepast in de nieuwbouw en er komt een parkeerterrein. Het college wil er in totaal ruim drie miljoen euro voor uittrekken. Hoe hoog dat bedrag precies wordt, hangt af van hoe duurzaam er gebouwd wordt. Tussen de drie opties zit een verschil in bouwkosten van gemiddeld 57.000 euro.

Relatief onbekend in Zeeland
De eerste variant voldoet aan de minimumeisen voor duurzaam bouwen. Bij de tweede optie wordt er net zoveel energie verbruikt als opgewekt. Dat heeft de voorkeur van het college. De laatste en meest duurzame optie deed het meeste stof opwaaien. Deze heeft een zogenoemde BREEAM-certificering. De naam staat voor Building Research Establishment Environmental Assessment Method. Het is een internationaal gebruikte, maar in Zeeland relatief onbekende manier van bouwen, die bestaat sinds 2009. Uiteindelijk is BREEAM een stuk duurder. Zo moeten er investeringen worden gedaan die zich niet of minder snel terugverdienen, zoals een systeem waarbij regenwater wordt opgevangen voor toiletten. Er wordt ook gekeken naar CO2-uitstoot en openbaar vervoer in de buurt van het gebouw. ,,We zouden daarnaast de eerste in Zeeland zijn en veel moeten leren”, zegt wethouder Jack Werkman.

“We lopen al jaren achter, laten we nu voor dit keer eens een voorbeeld­func­tie hebben”
Joyce Kramer

Certificaat
Er zijn tijdens het hele bouwtraject controles en uiteindelijk wordt er een certificaat toegekend. Om dat keurmerk te behouden, moet het gebouw om de drie jaar worden gecontroleerd en dat kost naar schatting tussen de 1500 en 2000 euro per keer. Dat is nog te veel aftasten en in strijd met het coalitieakkoord, vinden coalitiepartijen Nieuw Gemeentebelang, VVD en Lijst Babijn. Daarin staat dat duurzaamheid lonend moet zijn. Leen Kamphuis van coalitiepartij CDA heeft ook veel vragen, maar staat er anders in. ,,Wij denken daar anders dan het college over. Duurzaamheid heeft een hoge prioriteit.”
‘We lopen al jaren achter’
Joyce Kramer (PvdA) trekt fel van leer tegen voorzichtigheid en tegenstand. ,,We lopen al jaren achter op het gebied van duurzaamheid, laten we nu voor dit keer eens een voorbeeldfunctie hebben.” De gemeenteraad besluit over twee weken