Door Robert Evers op 5 juli 2017

Reactie PvdA op Kadernota

Voorzitter,
Voor ons ligt de laatste kadernota, de aanzet tot de laatste begroting van deze bestuursperiode. En worden wij blij? In de inleiding vermeld u gepast trots te zijn op een sluitend perspectief en budgettaire ruimte in de komende jaren… ook bent u overtuigd dat een aanzienlijk deel van uw ambities uit het coalitieakkoord zijn gerealiseerd of worden afgerond in de komende periode…
Om met de financiën te beginnen. Wij kunnen ons nog goed de jaren herinneren dat bij elke circulaire van de rijksoverheid de uitkering uit het gemeentefonds werd verlaagd. Als gemeente werden we gedwongen te bezuinigen en de schulden namen toe. U heeft echter al jaren te maken met de luxe dat bij elke circulaire de uitkering toeneemt. We ontvangen elke keer meer dan verwacht! En toch is in uw periode de schuld verder opgelopen, het eigen vermogen gedaald en de solvabiliteit ver onder de norm terecht gekomen! Wij zijn van mening dat in een periode van meevallers we terug vet op de botten zouden moeten kweken, met andere woorden de schulden terugbrengen en de solvabiliteit verhogen! Het dak moet je repareren als de zon schijnt! Nu dus, want jaren van tegenvallers zullen vast ook weer in het verschiet liggen. Regeren is vooruitzien…maar daar heeft u blijkbaar geen boodschap aan?!
Dan over de gerealiseerde ambities. Uw coalitieakkoord was volstrekt ambitieloos, dus zou het niet zo moeilijk geweest moeten zijn. Echter die gepaste trots kunt u best achterwege laten! Zoveel is er namelijk niet gerealiseerd! Zoals we al vele malen eerder hebben kunnen vaststellen ligt dat echter niet zozeer aan het college, die willen vaak nog wel, maar vooral aan de coalitie die zich helemaal niets gelegen laten liggen aan vastgestelde visies of akkoorden, maar telkenmale reeds afgesproken zaken afblazen en aan de andere kant elke keer met tijd- en geldrovende zij-invliegers komen.
U stelt voor de toeristenbelasting te verhogen. Terecht! Deze belasting is al jarenlang niet verhoogd, in tegenstelling tot bijvoorbeeld de OZB. Het recente rapport van de RKC toont ook ondubbelzinnig aan dat de uitgaven door onze gemeente aan recreatie en toerisme de inkomsten uit toeristenbelasting ruimschoots overstijgen! Toch ligt er alweer direct een amendement van de coalitiepartijen om extra geld te gaan uitgeven aan een aantal recreatie en toerisme projecten! Wat nou vet op de botten kweken? Wat nou een integrale afweging maken tussen alles wat we moeten doen, en zo de juiste prioriteiten stellen? Nee, ze zien een beetje ruimte en snel moeten er cadeautjes uitgedeeld worden. De politiek van Sluis zoals we die inmiddels al drie jaar meemaken!
En zoveel ruimte is er helemaal niet. Kijk in bijlage 1 naar de lange lijst waar nog geen geld voor beschikbaar is!
Over de echt belangrijke zaken wordt zelfs bijna helemaal niet gesproken! Veiligheid, het bijna volledig ontbreken van politie en recherche, ondermijning… zie ook de brief van de Commissarissen van de Koning aan de informateur. Ook wij hebben hier mee te maken, wat gaan we daar aan doen?
Duurzaamheid! Al jaren hebben we een visie op duurzaamheid, waarvan helemaal niks wordt uitgevoerd! Het grootste deel van de mensheid is ondertussen wel overtuigd van de noodzaak van duurzaamheid! Maar de coalitie in de gemeente Sluis doet niks! Deze verdoet z’n tijd liever met op allerlei dossiers ruzie maken met de Provincie Zeeland. Dus trots? Nee, we zijn vooral blij dat het uw laatste kadernota is!

Robert Evers

Robert Evers

“De uitdaging: leefbaarheid behouden en sociale gemeente blijven, terwijl het inwonertal krimpt en we de financiële problemen oplossen”

Meer over Robert Evers