Door Peter Quataert op 5 september 2015

PvdA Sluis uiterst kritisch over beleid coalitie en raad Sluis

SLUIS – De communicatie binnen het gemeentebestuur van Sluis is belabberd. En ook het contact met de burgers is niet optimaal.

Oppositiepartij PvdA stelt in een tussenbalans van het beleid, na één jaar coalitie van CDA, VVD, D66 en Nieuw Gemeentebelang vast dat ‘de communicatie op allerlei gebieden onder de maat is’.

Wethouders die zeggen ‘het ook niet meer te weten’, een wethouder die terugtreedt en allerlei miskleunen op het gebied van ruimtelijke ordening en de decentralisatie van de zorg (sociaal domein) maken, volgens de PvdA, duidelijk dat het college van B en W bepaald geen schoonheidsprijs verdient. De fractie in een terugblik op het eerste jaar van de coalitie: ,,Wij maken ons zorgen over de bestuurskracht van de gemeente Sluis. Hiermee bedoelen we niet enkel het college, maar met name ook de gemeenteraad. Het wordt de hoogste tijd dat deze raad zichzelf eens serieus gaat nemen en gaat besturen, in plaats van enkel te bakkeleien over details en achter elke inspreker aan te lopen.”

Peter Quataert

Peter Quataert

Sinds 2001 woon ik in Nederland. Daarvoor heb ik altijd in België (Boekhoute) gewoond waar ik ook jaren actief was binnen de sociaal democraten. Nederland was mij niet onbekend, sinds 1985 werk ik al in het ziekenhuis in Zeeuws-Vlaanderen, nu als verpleegkundig specialist. In Nederland pakte ik als snel de draad weer op. Al snel volgde ik het reilen

Meer over Peter Quataert