Door Peter Quataert op 19 oktober 2016

PvdA Sluis stemt tegen hoger salaris wethouders

De Sluise wethouders Christiane van de Vijver en Jack Werkman gaan meer uren werken en krijgen daarom ook meer salaris. Coalitiepartijen CDA, Nieuw Gemeentebelang en VVD dienden hier donderdag een voorstel voor in, dat door de gemeenteraad werd aangenomen met ruime meerderheid. ‘Waar je voor werkt, moet je krijgen’, vonden de partijen.

De aanleiding is het wegsturen van wethouder Albert de Bruijn (D66) vlak voor de zomer, waardoor de wethouders meer taken hebben gekregen.

De fracties van SP, D66 en PvdA stemden fel tegen het voorstel en vonden het ‘ongepast.’ “De wethouder werd weggestuurd door de partijen die nu deze motie indienen”, zei Robert Evers (PvdA). Wim Huigh (D66) vond de hele gang van zaken vreemd: “Het college is de regie kwijt. In 2014 waren vier wethouders noodzakelijk. Nu kan het met drie. Is alles op de rit of zijn de ambities plotseling bijgesteld?”

Peter Quataert

Peter Quataert

Sinds 2001 woon ik in Nederland. Daarvoor heb ik altijd in België (Boekhoute) gewoond waar ik ook jaren actief was binnen de sociaal democraten. Nederland was mij niet onbekend, sinds 1985 werk ik al in het ziekenhuis in Zeeuws-Vlaanderen, nu als verpleegkundig specialist. In Nederland pakte ik als snel de draad weer op. Al snel volgde ik het reilen

Meer over Peter Quataert