Door Robert Evers op 14 januari 2015

PvdA Sluis: gemeente moet zelf plannen maken voor goed OV

Reeds in 2013 heeft de PvdA Sluis zijn zorgen geuit over de toekomst van het openbaar vervoer in Zeeuws-Vlaanderen. Op 19 maart 2013 diende de PvdA Sluis een motie in die raadsbreed werd aangenomen. De motie riep het college op haar invloed bij de Provincie Zeeland aan te wenden om te borgen dat er ook in de komende 10 jaar een betaalbaar en voor iedereen bereikbaar openbaar vervoer is, in elk geval tussen 7:00 en 19:00 op weekdagen. Dit zonder gebruik te moeten maken van diverse kaartjes en met een goede aansluiting op het kernnet. Uit de plannen blijkt dat de motie zeker niet is gerealiseerd. Daar waar de Provincie enkel de hoofdlijnen uitzet en is het de taak van de gemeente om de plannen verder uit te werken. De PvdA Sluis, maar ook vele anderen, maakt zich ernstige zorgen en vraagt in een brief aan het college welke stappen er worden genomen om te komen tot een bereikbaar en betaalbaar openbaar vervoer in West Zeeuws-Vlaanderen.

brief OV 14 januari 2015

 

 

Robert Evers

Robert Evers

“De uitdaging: leefbaarheid behouden en sociale gemeente blijven, terwijl het inwonertal krimpt en we de financiële problemen oplossen”

Meer over Robert Evers