Door Peter Quataert op 13 april 2016

Ledenvergadering 19 april 2016

Beste partijgenoten,

In aansluiting op de vooraankondiging hierbij de uitnodiging en agenda voor de ledenvergadering van dinsdag 19 april 2016 om 19.30 uur in Hotel De Schelde te Cadzand-Bad.

In verband met de organisatie willen wij u vragen of wij van u mogen vernemen als u die avond aanwezig bent. Dit kunt u doen door voor 16 april a.s. een mail te sturen aan pmonsieurs@zeelandnet.nl

Wij hopen u op 19 maart te mogen ontmoeten.

Namens het bestuur PvdA-Sluis

Peter Quataert
voorzitter

Agenda ledenvergadering d.d. 19-04-2016

Peter Quataert

Peter Quataert

Sinds 2001 woon ik in Nederland. Daarvoor heb ik altijd in België (Boekhoute) gewoond waar ik ook jaren actief was binnen de sociaal democraten. Nederland was mij niet onbekend, sinds 1985 werk ik al in het ziekenhuis in Zeeuws-Vlaanderen, nu als verpleegkundig specialist. In Nederland pakte ik als snel de draad weer op. Al snel volgde ik het reilen

Meer over Peter Quataert