Door op 15 november 2014

Algemene ledenvergadering PvdA Sluis 4 december 2014

Op donderdag 4 december 2014 vindt de algemene ledenvergadering van de PvdA sluis plaats te Schoondijke. Op de agenda staan het jaarplan en de begroting 2015, een terugkoppeling uit de fractie en de verkiezingen voor de Provinciale Staten en het Waterschap in 2015. De uitnodiging vindt u via de onderstaande link “lees verder”

Agenda ledenvergadering dd 4 december 2014