Profiel PvdA raadslid

Profiel PvdA raadslid

– Je bent sociaaldemocraat
– Je bent in staat om vraagstukken die in de gemeente spelen te beoordelen en te
verwezenlijken aan de hand van sociaaldemocratische waarden;
– Je bent herkenbaar als PvdA-raadslid en jouw dagelijkse politieke handelen kenmerkt zich
door onze moraal van soberheid, dienstbaarheid en integriteit (Erecode PvdA)
Je bent volksvertegenwoordiger
– Je hebt concrete ideeën ter verbetering van de gemeente en de drang om deze te realiseren;
– Je bent nieuwsgierig naar wat leeft in de samenleving en bent goed op de hoogte van
maatschappelijke ontwikkelingen, bovendien heb je een breed netwerk binnen de gemeente;
– Je bent benaderbaar voor alle inwoners van de gemeente, je luistert en neemt mensen
serieus;
– Je hebt politiek inzicht, zowel bij het politieke spel in de gemeenteraad als bij het nemen van
initiatieven buiten het gemeentehuis. Je bent in staat (politieke) coalities te smeden;
– Je kunt politieke kwesties in gewone taal overbrengen en beschikt over goede mondelinge en
schriftelijke vaardigheden. Je kunt debatteren, op een bewonersavond spreken en een
persbericht schrijven;
– Je bent in staat om je snel in te werken op nieuwe dossiers, hoofd- en bijzaken te scheiden
en samen te werken in een fractie
Je bent partijlid
– Je committeert je aan het landelijke- en lokale verkiezingsprogramma;
– Je onderhoudt actief contact met de afdeling en neemt deel aan campagneactiviteiten;
– Je kent de weg binnen de partij en hebt een netwerk waar meerdere bestuurslagen in
vertegenwoordigd zijn;
– Je ondertekent de interne bereidverklaring van de PvdA en verbind je hiermee aan de
interne contributie- en afdrachtsverplichtingen;