Procedure

Gemeenteraadsverkiezingen 2018

Procedure
De kandidaten voor de gemeenteraad doorlopen de volgende procedure:

Aanmelden als kandidaat kan tot uiterlijk 18 september 2017 via quataert@zeelandnet.nl of de andere bestuurs- of fractieleden (contactgegevens zie rubriek wie is wie)
Bij aanmelding aangeven:
1) voor welke gemeente,
2) voor welke functie: de enkele functie van raadslid, fractievoorzitter, lijsttrekker, wethouder, of kandidaat voor meer functies en zo ja, welke.

Selectiegesprekken met de kandidaten zullen plaatsvinden tussen 11 oktober t/m 2 november
Een gespreksronde met kandidaat omvat een gesprek met de verkiezingscommissie PvdA afdeling Sluis, kandidaten kunnen voor méér dan één gespreksronde worden uitgenodigd
Uiterlijk 7 november ontvangt de kandidaat, voor akkoord, informatie over de plaats en tekst op de kandidatenlijst.
Eventueel gesprekken met de kandidaten naar aanleiding van de plaats op de kandidatenlijst worden gehouden tussen  8 november tot 20 november.
25 november 2017: toezending ontwerpkandidatenlijsten naar leden PvdA afdeling Sluis.
In december 2017: vaststelling kandidatenlijsten door ledenvergadering
10 januari t/m 21 maart campagne Gemeenteraadsverkiezingen 2018