Door Peter Quataert op 19 januari 2015

Zelandusdebat ‘Krimp als brede maatschappelijke ontwikkeling’

Locatie: Porgy & Bess in Terneuzen

Datum: 9 februari 2015, 19.30

Op maandag 9 februari 2015 wordt in Porgy & Bess aan de Noordstraat 52 in Terneuzen vanaf 19:30 uur het debat ‘Krimp als brede maatschappelijke ontwikkeling’ gehouden.

Barbara Oomen (dean University College Roosevelt), Henk de Vlaming (lobbyist voor Zeeland in Den Haag), Albert de Vries (Tweede Kamerlid), Harry van Waveren (oud-gedeputeerde Zeeland) en Dick van der Wouw (onderzoeker bij Scoop Zeeland) leveren bijdragen aan het debat dat onder leiding staat van Eerste Kamerlid Wouter van Zandbrink.

De demografie van Zeeland verandert: de bevolking neemt af, ontgroent en vergrijst en het aantal huishoudens vermindert. De mate waarin deze veranderingen optreden verschilt van regio tot regio. De demografische veranderingen zullen zich doen gelden op het terrein van:
– Wonen en (openbaar) vervoer.
– Onderwijs en de lokale economie.
– Voorzieningen voor zorg, cultuur, sport en recreatie.
– De ruimtelijke inrichting en het openbaar bestuur.
Daarbij komt dat Zeeland een uitzonderlijk kenmerk heeft: een geringe bevolkingsdichtheid.

De uitdaging is de negatieve gevolgen van krimp tegen te gaan door onorthodoxe acties. Welke positieve resultaten moeten we voor heel Zeeland zien te bereiken? Om de gevolgen van de demografische ontwikkelingen op te vangen is Zeeuws beleid nodig. Beleid dat werkt. Beleid dat recht doet aan de specifieke problemen van de regio’s. Hoe ziet dat beleid eruit?

Om organisatorische redenen graag via zelandus@zeelandnet.nl aanmelden.

Peter Quataert

Peter Quataert

Sinds 2001 woon ik in Nederland. Daarvoor heb ik altijd in België (Boekhoute) gewoond waar ik ook jaren actief was binnen de sociaal democraten. Nederland was mij niet onbekend, sinds 1985 werk ik al in het ziekenhuis in Zeeuws-Vlaanderen, nu als verpleegkundig specialist. In Nederland pakte ik als snel de draad weer op. Al snel volgde ik het reilen

Meer over Peter Quataert