Door Peter Quataert op 18 mei 2016

Zeeuwse ledenbrief onderwijs van Joyce Vermue

Beste Zeeuwse partijgenoten,

De schriftelijke eindexamens zijn deze week van start gegaan. Op de televisie, in de krant en via de radio is er volop aandacht voor de scholieren die aan dit belangrijke moment in hun schoolloopbaan zijn begonnen. Waar minder aandacht voor was en wat velen niet weten, is dat enkele weken hiervoor de vmbo-scholieren al gestart zijn met hun praktijkexamens. De examenklachtenlijn van het Landelijk Aktie Komitee Scholieren was nog niet open en in de media was er geen aandacht voor de start van de praktijkexamens. Het is slechts één van de voorbeelden die duidelijk maakt dat we nog een weg te winnen hebben in de erkenning voor vakmanschap en een prachtige beroepsopleiding!

Op zondag 1 mei presenteerde Diederik Samsom het PvdA plan voor ‘De School van 2025’. De noodzaak voor dit plan, door Diederik al aangekondigd in februari, werd begin april onderstreept. De onderwijsinspectie concludeerde, met het rapport de ‘Staat van het onderwijs’, dat de verschillen in ons onderwijs groter zijn geworden. De achterstanden waarmee kinderen op school terecht komen, allesbepalende keuzemomenten en de ondersteuning van leraren moeten aangepakt worden.

We willen voor leraren meer tijden om lessen voor te bereiden en meer ruimte voor scholing. We willen dat kinderen eerder beginnen met spelenderwijs leren. Vervolgens langer naar school met meer aandacht voor vaardigheden en uiteraard maatwerk zonder desastreuze keuzemomenten. De manier waarop kinderen zich ontwikkelen en het tempo waarin ze leren verschilt van kind tot kind. Daarom is maatwerk nodig. Leerlingen, ouders en leraren bepalen samen wat in hun geval het beste is. Kinderen hebben uitdaging nodig. Ze moeten vakken op het niveau kunnen volgen, en les krijgen in de leerstijl die bij hun past. Maatwerk is meer dan het recht op excellentie!

Ook in Zeeland staan we de komende jaren voor grote uitdagingen in ons onderwijs. De leerlingendaling die in het basisonderwijs al waarneembaar is gaat de komende jaren doorzetten in ons middelbaar onderwijs. In een uitgestrekt gebied met relatief grote reisafstanden geeft dit een andere uitdaging dan in bijvoorbeeld een stad als Rotterdam.

De Zeeuwse-Vlaamse middelbare scholen luidden vorige maand de noodklok. Door de grote afname van het aantal leerlingen is samenwerking op korte termijn noodzakelijk. Als woordvoerder voortgezet onderwijs heb ik wekelijks contact met de scholen en probeer ik de urgentie ook in Den Haag onder de aandacht te brengen. Deze week ben ik met hun vier medezeggenschapsraden in gesprek gegaan. Iedereen realiseert zich dat samenwerking noodzakelijk is, maar zij stelden daar terecht de vraag wat een bestuurlijke fusie gaat bijdragen aan beter onderwijs voor scholieren! Betekent het dat we onderwijs dichtbij kunnen houden? Dat we alle onderwijsniveaus in de regio blijven aanbieden? Dat we scholieren meer keuzes kunnen bieden, er maatwerk mogelijk is en niet onbelangrijk hoe zorgen we dat samenwerking niet tot nieuwe uitsluiting leidt? Allemaal vragen waarop de plannen van de vier scholen voor voortgezet onderwijs een antwoord gaan geven. Daar heb ik alle vertrouwen in!

Een goed voorbeeld van samenwerking is er in de Oosterschelderegio te vinden, waar het OdyZee College gebruik maakt van de praktijklokalen van de Pontes Scholengroep. Het OdyZee College biedt voortgezet speciaal onderwijs en is te klein voor eigen praktijklokalen. Zo is het mogelijk om hun leerlingen ook praktijklessen aan te bieden en daarmee de waardering van een volwaardig diploma te realiseren. Gelijkertijd sprak ik met de leerlingenraad van het OdyZee College. Wat zouden ze het top vinden als hun school ook Vwo kon aanbieden, maar de school is te klein om hier gekwalificeerde docenten voor aan te trekken. Terwijl er voldoende leerlingen zijn die het niveau aan kunnen, maar omwille van de noodzakelijke ondersteuning geen regulier onderwijs volgen. Ook hier moet toch een creatieve vorm van samenwerking in mogelijk zijn?

Laten we de uitdagingen waar we in Zeeland voor staan aangrijpen om iedere keer een stap te zetten naar meer kansengelijkheid voor alle kinderen en jongeren!

In het ledenblad van de PvdA ‘Rood’ van maart 2016 stond het al vermeld. Een belangrijke bron van informatie voor Loes, Mohammed, Tanja en mijzelf betreft het ‘onderwijsparlement’. In deze groep wisselen we ideeën uit met partijgenoten die werkzaam zijn in het onderwijs.

De eerstvolgende keer gaat het uiteraard over de kansen(on)gelijkheid in het onderwijs. Bijgevoegd vindt je de agenda voor deze bijeenkomst via onderstaande link. Als Zeeuwse heb ik al ervaren dat we veel partijgenoten hebben die betrokken zijn bij ons onderwijs en wil ik je uitnodigen om met ons mee te denken!

De bijeenkomst vindt plaats op woensdagavond 1 juni 2016 van 19.30 tot 21.00 uur in het gebouw van de Tweede Kamer in Den Haag. Aanmelden kan door dit online formulier (klik) in te vullen, dan hebben wij alle informatie mooi op een rij. Aanmelden kan tot dinsdag 31 mei om 10.00 uur.

Bij voldoende belangstellenden kunnen we het wellicht een Zeeuws vervolg geven. Mocht je dit sowieso zien zitten dan kun je me mailen via j.vermue@tweedekamer.nl en volgt er een uitnodiging in onze provincie!

Heel veel groeten en een goed Pinksterweekend,

Joyce Vermue

Contactgegevens:
Adres : Postbus 20018, 2500 EA Den Haag
Telefoon: 070-3182774 | M 06-14024114
Email : j.vermue@tweedekamer.nl | I www.tweedekamer.nl
FB : joyce.vermue

Agenda-PvdA-Onderwijsparlement-01-06-2016

Peter Quataert

Peter Quataert

Sinds 2001 woon ik in Nederland. Daarvoor heb ik altijd in België (Boekhoute) gewoond waar ik ook jaren actief was binnen de sociaal democraten. Nederland was mij niet onbekend, sinds 1985 werk ik al in het ziekenhuis in Zeeuws-Vlaanderen, nu als verpleegkundig specialist. In Nederland pakte ik als snel de draad weer op. Al snel volgde ik het reilen

Meer over Peter Quataert