Verkiezingsprogramma 2018 -2022 PvdA afdeling Sluis

3 januari 2018

Tijdens de ledenvergadering d.d. 2 december 217 is het verkiezingsprogramma 2018 – 2022 goedgekeurd. Binnenkort worden de speerpunten bepaald waarmee de verkiezingen wordt ingegaan. Via onderstaande link kunt u het verkiezingsprogramma inzien.

PvdA afdeling Sluis verkiezingsprogramma 2018-2022