Door Peter Quataert op 5 juli 2017

Verbazing over geld voor strand en ruiterpaden

SLUIS – Ze begrepen er niks van, de oppositiepartijen in de Sluise gemeenteraad. Opvallend eensgezind verzetten ze zich donderdag tegen het plan van de coalitiepartijen om nu alvast ‘toeristische prioriteiten’ te stellen voor de begroting van volgend jaar.De raad sprak over de inhoud van de kadernota.

Daarin staat in grote lijnen de financiële koers voor de toekomst. De nota wordt concreet uitgewerkt in een begroting, die in het najaar wordt gepresenteerd.

Nieuw Gemeentebelang stelde voor om daarin geld apart te zetten voor de aanleg van een strandje bij Hoofdplaat, de realisatie van ruiterpaden en de ontwikkeling van een masterplan voor Nieuwvliet-Bad. Daarin moeten de ontwikkelingen in die badplaats gebundeld worden. Volgens de coalitiepartijen (met Nieuw Gemeentebelang ook CDA en VVD) is dat best mogelijk: er komt via het Rijk immers meer geld binnen dan eerder verwacht werd.

De oppositiepartijen reageerden verbaasd. Niet dat ze tegen ruiterpaden of een strand bij Hoofdplaat zijn, benadrukten ze. “Maar hoe kun je nu al geld reserveren voor dit soort onderwerpen?”, vroegen ze zich één voor één af. Stel eerst prioriteiten, benadrukte Robert Evers (PvdA). “Als we hierdoor straks geen geld meer hebben voor het onderhoud van scholen of voor onze zorgtaken, wat doet u dan?” “Vergeleken met dat soort onderwerpen zijn ruiterpaden peanuts”, sloot Arnold Scheppers (D&T) aan. “We hebben geen geld voor dit soort ambitieuze plannen”, meende Wim Huigh (D66). En François Babijn (Lijst Babijn) gaf aan ‘meer te zien in het aflossen van onze schulden’. De oppositie vond het voorstel daarnaast prematuur. Over de aanleg van ruiterpaden loopt nog overleg met het waterschap, en over de kosten van het strandje is ook nog geen duidelijkheid.

Het college gaf aan te kunnen leven met het voorstel. Wethouder Peter Ploegaert waarschuwde wel voor terugkerende kosten voor onderhoud en beheer van het strandje bij Hoofdplaat. “Met eenmalig geld beschikbaar stellen voor de aanleg bent u er niet.”

 

Peter Quataert

Peter Quataert

Sinds 2001 woon ik in Nederland. Daarvoor heb ik altijd in België (Boekhoute) gewoond waar ik ook jaren actief was binnen de sociaal democraten. Nederland was mij niet onbekend, sinds 1985 werk ik al in het ziekenhuis in Zeeuws-Vlaanderen, nu als verpleegkundig specialist. In Nederland pakte ik als snel de draad weer op. Al snel volgde ik het reilen

Meer over Peter Quataert