Door Peter Quataert op 8 december 2015

Themabijeenkomst zorg in Zeeuws-Vlaanderen

Op 30 november jl. organiseerde de PvdA afdeling Sluis een themadag rond (gezondheids)zorg in Zeeuws-Vlaanderen. Het doel is om ook de in de toekomst goede zorg bereikbaar te houden voor de bewoners van Zeeuws-Vlaanderen. s’ Middags werd samen met de PvdA Tweede Kamerleden Joyce Vermue en Lea Bouwmeester een bezoek gebracht aan Stichting ZorgSaam waar gesprekken zijn gevoerd met de Raad van Bestuur, de Cliëntenraad en de afdeling oncologie. s’ Avonds werd een discussieavond georganiseerd die is bezocht door een 50-tal belangstellenden. Aandachtspunten die zijn meegenomen zijn oa. onderzoek naar de gevolgen van het sluiten van de PAAZ afdeling in Terneuzen, de problemen rond distributie van geneesmiddelen buiten kantooruren, de samenwerking tussen de ziekenhuizen, de macht van de zorgverzekeraars en grensoverschrijdende gezondheidszorg.

Peter Quataert

Peter Quataert

Sinds 2001 woon ik in Nederland. Daarvoor heb ik altijd in België (Boekhoute) gewoond waar ik ook jaren actief was binnen de sociaal democraten. Nederland was mij niet onbekend, sinds 1985 werk ik al in het ziekenhuis in Zeeuws-Vlaanderen, nu als verpleegkundig specialist. In Nederland pakte ik als snel de draad weer op. Al snel volgde ik het reilen

Meer over Peter Quataert