Door Joyce Kramer op 24 september 2014

Strijdplan uitstroom kinderen naar Belgische scholen?

Op vrijdag 19 september lezen wij in de PZC dat schoolbesturen en organisaties voor kinderopvang en peuterspeelzaalwerk in Zeeuws Vlaanderen een strijdplan hebben gemaakt om de stroom kinderen die naar Belgische scholen gaan in te dammen, dit gefinancierd door subsidie voor de fusie van scholen. De volgende dag, zaterdag 20 september, lezen we in de PZC dat volgens de gemeente Sluis, bij monde van wethouder de Bruijn, de discussie over fusie van scholen te voorbarig is. Tijdens de raadsvergadering vraagt de PvdA Sluis naar een verklaring van deze tegenstrijdige krantenberichten.

interpellatie uitstroom schoolkinderen naar Belgie

Joyce Kramer

Joyce Kramer

“Het is belangrijk dat er voldoende kennis over vraagstukken is opgebouwd, mede in gesprek met burgers, om een inhoudelijke discussie te voeren en een gefundeerde afweging te maken”

Meer over Joyce Kramer