Door op 18 januari 2016

Raadslid Kramer vraagt naar frequentie ‘keukentafelgesprekken’ in Sluis

OOSTBURG – Worden de ‘keukentafelgesprekken’ met mensen die zorg nodig hebben, ook daadwerkelijk persoonlijk gevoerd? Of wordt, tegen de afspraken in, soms ook volstaan met een telefonisch gesprek?

Dat vraagt het Sluise raadslid Joyce Kramer (PvdA) in een brief aan  burgemeester en wethouders van Sluis. In Sluis is afgesproken dat met iedereen die in het kader van de WMO zorg nodig heeft, bij die persoon thuis individueel wordt gepraat over diens situatie – een ‘keukentafelgesprek’. “Ik heb signalen ontvangen dat de keukentafelgesprekken niet altijd worden uitgevoerd, of niet op de juiste manier”, geeft Kramer aan. “Er zou ook wel eens worden volstaan met een telefoontje. k wil graag weten of dat klopt.”

Maatwerk

Volgens Kramer is alleen ‘maatwerk’ te leveren als goed naar de persoonlijke omstandigheden van de cliënten wordt gekeken. Ze wil daarom weten hoe een indicatie wordt gesteld, en of dat volgens een protocol gebeurt. Ook wil ze dat cliënten kenbaar wordt gemaakt dat er altijd een naaste bij het gesprek aanwezig mag zijn, en wat cliënten kunnen doen als hun aanvraag wordt afgewezen.

B en W moeten nog antwoorden op de brief.