Door Peter Quataert op 18 januari 2017

PvdA Zeeland leidt nieuwe politici op

De PvdA Zeeland begint over twee weken met een Masterclass Lokale Politiek. In deze zevendelige cursus krijgen deelnemers van alles te horen over lokale en regionale politiek en een beetje over de nationale en internationale politiek. De partij hoopt er actieve politici aan over te houden.

“De Masterclass is in eerste instantie bedoeld voor de mensen die aan eerdere leergangen Lokale Politiek hebben deelgenomen”, zegt Piet de Nooijer van de werkgroep die de Masterclass organiseert. “Op Walcheren zijn die in 2013 en 2016 gehouden en in de Oosterschelderegio was er vorig jaar ook één. Veel deelnemers gaven aan behoefte te hebben aan meer verdieping. Dus je kunt de Masterclass zien als een vervolg op die leergangen.”

Behalve voor de deelnemers aan de eerdere leergangen staat de Masterclass ook open voor zittende raads- en Statenleden en waterschapbestuurders die hun politieke vaardigheden willen aanscherpen. Datzelfde geldt voor mensen die al eerder op een PvdA-kandidatenlijst stonden.

De Nooijer: “Uiteindelijk hopen we er nieuwe kandidaten aan over te houden voor de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2018 of voor de Provinciale Staten van Zeeland en waterschap Scheldestromen in 2019.

De Masterclass begint op zaterdag 21 januari en omvat zeven blokken. Twee keer overdag op zaterdag en vier keer op een woensdagavond. De zevende bijeenkomst is bedoeld voor een bezoek aan het Europees Parlement in Brussel.

Gedurende de zeven blokken geven veel lokale, regionale en nationale PvdA-politici acte de présence. Zo verlenen Albert de Vries, Joyce Vermue, Wouter van Zandbrink en Ben de Reu hun medewerking. Ook enkele Zeeuwse wethouders werken mee. Aanmelden kan via pspvda@zeelandnet.nl of 06-34836272.

Peter Quataert

Peter Quataert

Sinds 2001 woon ik in Nederland. Daarvoor heb ik altijd in België (Boekhoute) gewoond waar ik ook jaren actief was binnen de sociaal democraten. Nederland was mij niet onbekend, sinds 1985 werk ik al in het ziekenhuis in Zeeuws-Vlaanderen, nu als verpleegkundig specialist. In Nederland pakte ik als snel de draad weer op. Al snel volgde ik het reilen

Meer over Peter Quataert