Door Peter Quataert op 23 juli 2016

PvdA steunt motie van wantrouwen tegen Albert de Bruijn niet!

In de afgelopen twee jaar hebben wij diverse, inhoudelijke, aanvaringen gehad met wethouder Albert de Bruijn. Dit is echter geen enkele reden om een motie van wantrouwen te steunen! De coalitiepartijen CDA, NGB en VVD zijn erg goed in vriendjespolitiek en marchanderen! In dat “beleid” was D66 een lastig obstakel en moest dus verdwijnen. Als PvdA Sluis zijn wij al vanaf de vorming van deze coalitie heel erg kritisch. We stellen dit ook zeer regelmatig aan de kaak en zullen dit blijven doen!

Peter Quataert

Peter Quataert

Sinds 2001 woon ik in Nederland. Daarvoor heb ik altijd in België (Boekhoute) gewoond waar ik ook jaren actief was binnen de sociaal democraten. Nederland was mij niet onbekend, sinds 1985 werk ik al in het ziekenhuis in Zeeuws-Vlaanderen, nu als verpleegkundig specialist. In Nederland pakte ik als snel de draad weer op. Al snel volgde ik het reilen

Meer over Peter Quataert