Door Joyce Kramer op 23 april 2016

PvdA Sluis wil meer grip op ‘gezamenlijke regelingen’

OOSTBURG – Gemeenteraden hebben te weinig invloed op gemeenschappelijke regelingen van gemeenten. Dat vindt de fractie van de PvdA in de Sluise raad.

Gemeenschappelijke regelingen, zoals Dethon, Veiligheidsregio, Sabewa en de Muziekschool, zijn organisaties die taken uitvoeren namens meerdere gemeenten. Namens elke gemeente zit een wethouder of raadslid in het bestuur. Toch staan de regelingen ver van de gemeenteraden af, constateert de PvdA: ze groeien steeds meer uit tot ‘ongrijpbare, geldverslindende monsters’, terwijl er wél besluiten worden genomen die belangrijk zijn voor afzonderlijke gemeenten.

Beter sturen

De sociaal-democraten willen daarom dat B en W een nota opstelt waarin staat hoe de raad beter kan (bij)sturen. Ook moeten raadsleden vooraf weten wat bij vergaderingen van de regelingen op de agenda staat, zodat de gemeentelijke vertegenwoordiger met een boodschap op pad gestuurd kan worden.

De Sluise gemeenteraad praat donderdag over het voorstel van de PvdA.

Joyce Kramer

Joyce Kramer

“Het is belangrijk dat er voldoende kennis over vraagstukken is opgebouwd, mede in gesprek met burgers, om een inhoudelijke discussie te voeren en een gefundeerde afweging te maken”

Meer over Joyce Kramer