Door Joyce Kramer op 27 januari 2016

PvdA Sluis tegen schrappen rekenkamercommissie uit de Gemeentewet

De PvdA afdeling Sluis dient tijdens de raadsvergadering d.d. 18 januari 2016 een motie in tegen het schappen van de rekenkamercommissie uit de Gemeentewet. Het “actieplan lokale rekenkamers” ziet de rekenkamercommissie gemeente-overstijgend acteren, raadsleden zouden hier geen zitting in kunnen hebben. De PvdA Sluis is van mening dat dit deels de controlerende taak van de gemeenteraad ondermijnd en dat het gevaar om de hoek loert dat de rekenkamercommissie een eigen leven gaat leiden zonder enige sturing en controle.Motie RKC

Joyce Kramer

Joyce Kramer

“Het is belangrijk dat er voldoende kennis over vraagstukken is opgebouwd, mede in gesprek met burgers, om een inhoudelijke discussie te voeren en een gefundeerde afweging te maken”

Meer over Joyce Kramer