2 september 2013

PvdA Sluis organiseert 3x thema avond

De Partij van de Arbeid gemeente Sluis houdt in het kader van de gemeenteraadsverkiezingen,  op 19 maart 2014, een drietal thema avonden. Tijdens deze avonden willen we graag met bewoners en )belangen)-organisaties uit de gemeente een aantal stellingen uit ons conceptprogram bespreken.

Thema avond 1: 25 september.

Thema: Sociaal domein.

Door de overhevelingen van taken vanuit het Rijk naar de gemeenten,  is dit een zeer belangrijk thema voor de komende jaren voor de Gemeente Sluis en haar inwoners.

Thema avond 2:  2 oktober.

Thema: Demografische ontwikkelingen.

De krimp heeft gevolg voor o.a. onderwijs, zorg, economie  in onze gemeente.

Thema avond 3: 23 oktober.

Thema: Recreatie en toerisme, duurzaamheid.

Recreatie en toerisme hebben de laatste jaren een enorme groei doorgemaakt. Dit heeft geleid tot banengroei en nieuwe ondernemingen. Hoe gaan we met deze ontwikkeling verder? En wat voor gevolgen brengt dit met zich mee?

 

Al de bijeenkomsten worden gehouden in de RABO zaal van het Ledeltheater.

De avonden beginnen om 20.00 uur. De zaal is open om 19.30 uur.