Door Robert Evers op 16 maart 2014

PvdA: maak krimpregio’s weer aantrekkelijk

De PvdA wil meer aandacht voor de zogenaamde krimpregio’s. De partij
komt daarom met voorstellen om werkgelegenheid in de regio te behouden,
basisvoorzieningen zoals zorg en onderwijs overeind te houden, ruimte voor
groei te creëren en om de grens niet als een barrière maar als een kans te zien. Dat staat
in een initiatiefnota die PvdA Kamerlid Albert de Vries vandaag overhandigde
aan minister Blok van Wonen en Rijksdienst.

Actieplan krimpregio

Robert Evers

Robert Evers

“De uitdaging: leefbaarheid behouden en sociale gemeente blijven, terwijl het inwonertal krimpt en we de financiële problemen oplossen”

Meer over Robert Evers