11 augustus 2014

PvdA haalt uit naar college Sluis over Het Zwin

RETRANCHEMENT – De PvdA in de gemeente Sluis begrijpt er niets van dat het college van B en W op aandringen van Lijst Babijn en Nieuw Gemeentebelang bedenkingen heeft geuit tegen de aanwijzing van het vergrote Zwin bij Retranchement als Natura 2000-gebied. brief handelswijze college natura 2000