Door Joyce Kramer op 23 juli 2016

PvdA niet gelukkig met 4de supermarkt Oostburg

Het is nu definitief: er komt een vierde (!) supermarkt in Oostburg. De PvdA in Sluis is, als enige partij, vanaf het begin heel erg kritisch geweest over een vierde supermarkt in Oostburg. We hebben alle argumenten gebruikt: dit zal geen extra inwoners trekken en ook geen extra toeristen. Het kan dus enkel ten koste gaan van bestaande supermarkten in Oostburg of omringende kernen! Vele onderzoeken onderstreepten dit ook en raadden een vierde supermarkt in Oostburg af! Het college bleef echter vasthouden aan de komst van een extra supermarkt omdat dit een kostendrager is voor de herinrichting van Oostburg… Raadsleden lieten zichzelf met de rug tegen de muur zetten. Als PvdA hebben we het college en de raad meerdere keren verweten dat ze nieuwe straatsteentjes in Oostburg belangrijker vinden dan de leefbaarheid (ook in andere kernen als daar straks de supermarkt verdwijnt hierdoor). Het college en de raad bleef echter doof voor onze argumenten. We hopen nu maar dat de toekomst minder desastreus is dan we verwachten…

Joyce Kramer

Joyce Kramer

“Het is belangrijk dat er voldoende kennis over vraagstukken is opgebouwd, mede in gesprek met burgers, om een inhoudelijke discussie te voeren en een gefundeerde afweging te maken”

Meer over Joyce Kramer