19 mei 2014

Oppositie trekt fel van leer tegen nieuwe coalitie Sluis

SLUIS – De Sluise oppositiepartijen trokken dinsdagavond na de installatie van de nieuwe wethouders en vier nieuwe raadsleden direct van leer. D&T en PvdA kraakten het coalitieakkoord, omdat ‘er helemaal niks in staat’. De nieuwe coalitie van CDA, Nieuw Gemeentebelang, VVD en D66 benadrukken in het akkoord vooral het belang van samenwerking.

D&T en PvdA, die beiden deel uitmaakten van de vorige coalitie, misten niet alleen financiële onderbouwing van plannen, maar vonden het document ook ‘ambitieloos’. PvdA’er Robert Evers stelde dat de coalitie heel wat geld (de extra ‘kwart-wethouder’ plus wachtgeld van twee vertrekkende dagelijks bestuurders) had kunnen besparen door gewoon met dezelfde wethouders verder te gaan. De huidige coalitie gaat tenslotte gewoon op dezelfde voet door.

Ploegaert kreeg uiteindelijk dertien stemmen vóór, twee tegen en vier blanco. De overige drie wethouders moesten het met de instemming van de elf raadsleden uit de coalitie doen.