Oppositie PvdA, D&T en GroenLinks doet toevoegingen op coalitieakkoord

15 oktober 2018

Inwoners van Sluis kunnen vanaf volgend jaar elke maand met raadsleden in gesprek tijdens een spreekuur. Ook gaat Sluis op een rij zetten hoe zij nóg duurzamer kan worden. Daarnaast moet het systeem met de halte-taxi klantvriendelijker worden.

Het zijn allemaal toevoegingen aan het coalitieakkoord, uit de koker van de oppositie. Bij de presentatie van het akkoord ‘Dynamisch, continuerend en grensverleggend’ van coalitiepartners CDA, VVD, Nieuwe Gemeentebelang en Lijst Babijn, spraken PvdA, D&T, GroenLinks en SP onlangs hun teleurstelling uit over de inhoud. Er staat weinig concreets in, was de kritiek. ,,We staan open voor zaken die er niet in staan. En als u met zinnige zaken komt, zijn we best bereid daarover mee te denken”, zei wethouder Peter Ploegaert toen. De oppositie nam dat advies ter harte. GroenLinks, PvdA en D&T dienden donderdag in totaal acht concrete voorstellen in.

Drie daarvan werden door de hele raad aangenomen: D&T stelde een spreekuur voor burgers voor, waarbij burgers op informele wijze hun wensen, ideeën en gedachten kunnen bespreken met raadsleden. De drempel om in te spreken tijdens een commissievergadering is voor veel mensen te hoog, denkt de partij.

De PvdA vindt dat er weinig werk van duurzaamheid is gemaakt en stelt voor een uitvoeringsagenda te maken en hier een discussie over te houden. Ook een voorstel van PvdA over vervoer kreeg steun. Het systeem met de halte-taxi moet eenvoudiger en klantvriendelijker worden en duurzame vormen van vervoer moeten worden onderzocht en besproken.