Door Joyce Kramer op 18 november 2015

Motie over sluiting PAAZ ZorgSaam Terneuzen

De PvdA-fractie afdeling Sluis heeft vernomen dat de Psychiatrische Afdeling Algemeen Ziekenhuis (PAAZ) sluit in ZorgSaam Terneuzen. Het besluit is genomen zonder dat er voorafgaand een pilot is gestart om de haalbaarheid hiervan te onderbouwen en te bezien of de veiligheid van patiënten in crisis en de omgeving gewaarborgd kan worden. Het uitgangspunt van de PvdA is dat de Zeeuwse zorg zo dicht mogelijk bij mensen georganiseerd wordt en dat daar waar mogelijk artsen reizen en niet de patiënten.

In dit verband is op initiatief van de PvdA fractie Sluis een motie ingediend voor het behoud van crisisopvang in Zeeuws-Vlaanderen, dit om veiligheid van patiënt en omgeving te waarborgen.

Motie PAAZ 18 november 2015

 

 

 

 

Joyce Kramer

Joyce Kramer

“Het is belangrijk dat er voldoende kennis over vraagstukken is opgebouwd, mede in gesprek met burgers, om een inhoudelijke discussie te voeren en een gefundeerde afweging te maken”

Meer over Joyce Kramer