Door Joyce Kramer op 29 maart 2016

Meerderheid raad schaart zich achter amendement PvdA over kabeltaks

De opbrengsten van zes ton per jaar gaan terug naar de inwoners door een korting te geven op gemeentelijke heffingen. Dat besloot de gemeenteraad donderdagavond. Een meerderheid van de raad schaarde zich achter een amendement van de Partij van de Arbeid. De partij wil niet dat het geld in de algemene reserve verdwijnt. En als de belasting níet wordt ingevoerd, betalen inwoners indirect ook mee aan de belasting van andere gemeenten.

Niet beter of slechter

“Op deze manier wordt de burger er niet beter of slechter van. Als de belasting niet wordt ingevoerd, worden mensen er wél slechter van”, lichtte PvdA-fractievoorzitter Robert Evers zijn voorstel toe. “Eigenlijk zou ik het liefst tegen de belasting stemmen, maar dan zijn de inwoners sowieso de klos.” Dat was de insteek van veel partijen: kiezen voor de minst slechte oplossing waar de inwoner in ieder geval niet de dupe van wordt.

Andere oplossing

Omdat de kabelbelasting mogelijk verboden wordt in 2017, stelt Evers een korting voor op gemeentelijke heffingen. Die kunnen, indien nodig, ook weer ongedaan worden gemaakt. De partij pleitte er aanvankelijk voor om het geld terug te geven door een korting te geven op de rioolheffing. Dat stuitte op kritiek van Nieuw Gemeentebelang en CDA, die dat niet eerlijk vonden naar landbouwers en mensen in het buitengebied toe. Niet iedereen is aangesloten op het rioolnetwerk.

Duurzaamheid

D66 had ook een amendement ingediend met het voorstel om de opbrengst in duurzaamheid te investeren. De partij trok dat in omdat er weinig bijval voor was. Wethouder Jack Werkman beloofde te onderzoeken op welke manier de korting kan worden toegepast. Op welke heffing korting wordt gegeven, is ook nog niet duidelijk.

Joyce Kramer

Joyce Kramer

“Het is belangrijk dat er voldoende kennis over vraagstukken is opgebouwd, mede in gesprek met burgers, om een inhoudelijke discussie te voeren en een gefundeerde afweging te maken”

Meer over Joyce Kramer