Door Peter Quataert op 21 december 2016

MASTERCLASS LOKALE POLITIEK

De Masterclass Lokale Politiek 2017 van de Partij van de Arbeid Zeeland: de vervolgcursus lokale politiek. Wie? Heb je in 2013 of 2016 de Leergang Lokale Politiek gevolgd? Ben je raadslid of heb je ambities dit te worden? Heb je een grote interesse in lokale of provinciale politiek? Doe dan mee aan de speciale Masterclass Lokale Politiek die de Partij van de Arbeid in Zeeland in het begin van 2017 organiseert.

Waarom? Het is de Zeeuwse verdiepingscursus over het werken in de gemeentelijke en provinciale politiek. De masterclass is gelijk aan de landelijk Jan Schaper-leergang. Na goed gevolg ontvang je daarom een certificaat van de Jan Schaper-leergang. Bij kandidaatstelling voor gemeenteraad, Provinciale Staten of waterschap is scholing een vereiste.

Wat? In zes bijeenkomsten krijg je inzicht in de competenties waarover een raadslid moet beschikken, het verloop van de financiële cyclus, de relaties met andere bestuurslagen, achtergronden bij actuele Zeeuwse dossiers, presentatietechnieken, de besluitvormingsprocedures en debatteren. Dwarsverbanden tussen gemeenten, provincie, waterschap, Rijk en de Europese Unie worden aan de hand van Zeeuwse praktijkvoorbeelden inzichtelijk gemaakt.

Hoe? De cursus wordt op een interactieve manier gegeven. Het aanschuiven bij een raads-, de Staten- of de waterschapsfractie voor het uitvoeren van stageopdrachten maakt deel uit van de masterclass. Ieder cursusonderdeel wordt verzorgd door aansprekende politici en ervaren deskundigen. Na afloop van de masterclass wordt een werkbezoek aan Brussel gebracht.

Wanneer? De leergang wordt gehouden op zaterdagen vanaf 10:30 uur en op woensdagavonden vanaf 19:30 uur. De eerste bijeenkomst is op zaterdag 21 januari 2017. De volgende data zijn: 1 februari, 15 februari, 1 maart, 18 maart en 29 maart 2017. Waar? De bijeenkomsten zijn in het OPDC Griffioen aan de Griffioenstraat 38 in Middelburg en in De Zuidwesthoek aan de Elvis Presleylaan 107 in Goes. De cursusonderdelen op zaterdag zijn inclusief een lunch.   Kosten? De kosten voor de gehele cursus bedragen € 20 per persoon en € 15 voor studenten en scholieren. Zijn de kosten te hoog? Doe navraag bij jouw afdelingsbestuur of zij de kosten (deels) vergoeden.   Meer informatie is via deze link te vinden. Is bij jou belangstelling gewekt en wil je meedoen? Aanmelden kan via pspvda@zeelandnet.nl of telefoonnummer 06 – 34 83 62 72.

Wees er snel bij, want het aantal plaatsen is beperkt!

Peter Quataert

Peter Quataert

Sinds 2001 woon ik in Nederland. Daarvoor heb ik altijd in België (Boekhoute) gewoond waar ik ook jaren actief was binnen de sociaal democraten. Nederland was mij niet onbekend, sinds 1985 werk ik al in het ziekenhuis in Zeeuws-Vlaanderen, nu als verpleegkundig specialist. In Nederland pakte ik als snel de draad weer op. Al snel volgde ik het reilen

Meer over Peter Quataert