Door Peter Quataert op 21 december 2016

Maatwerk 2de woning per kern

Tijdens de raadsvergadering van 22 december a.s. wordt door D&T, SP en PvdA een amendement ingediend met het advies meer maatwerk te bieden in het beleid op 2de woningen. Het beleid moet afgestemd zijn op de specifieke kenmerken van de kern. Monitoring en evaluatie dienen ervoor te zorgen dat het beleid continu kan worden geëvalueerd en daar waar nodig aangepast. Samenwerking met de dorpsraden is hierbij essentieel

Amendement tweede woningen 22 december 2016 (2)

Peter Quataert

Peter Quataert

Sinds 2001 woon ik in Nederland. Daarvoor heb ik altijd in België (Boekhoute) gewoond waar ik ook jaren actief was binnen de sociaal democraten. Nederland was mij niet onbekend, sinds 1985 werk ik al in het ziekenhuis in Zeeuws-Vlaanderen, nu als verpleegkundig specialist. In Nederland pakte ik als snel de draad weer op. Al snel volgde ik het reilen

Meer over Peter Quataert