6 juni 2016

Maak meer werk van opvang statushouders!

De PvdA is van mening dat we mensen die op de vlucht zijn voor oorlog en geweld hulp moeten krijgen! Het zou beter zijn als er geen oorlogen of vluchtelingen waren, maar ze zijn er wel! Een situatie als vorig jaar waarin mensen om de paar dagen van sporthal naar sporthal gezeuld worden, moeten we ook nooit meer willen! We zullen dus op een fatsoenlijke manier opvang moeten regelen. Hierbij moet gestreefd worden om statushouders sneller een definitieve woonplaats te geven, hierdoor komen er sneller plaatsen vrij in de AZC’s waardoor minder AZC’s nodig zijn.
Toespraak AZC