Door Peter Quataert op 29 maart 2017

Ledenvergadering PvdA Sluis zaterdag 8 april 2017

Op zaterdag 8 april a.s. wordt een ledenvergadering gehouden van de PvdA afdeling Sluis. Op de agenda staan o.a. de nieuwe bestuurssamenstelling, de Tweede Kamer verkiezing d.d. 15 maart jl. en het plan van aanpak voor de gemeenteraadsverkiezingen 2018. De ledenvergadering start om 14.30 en wordt gehouden in Hotel De Schelde te Cadzand-Bad

Agenda ledenvergadering PvdA Sluis d.d. 8 april 2017.

 

Peter Quataert

Peter Quataert

Sinds 2001 woon ik in Nederland. Daarvoor heb ik altijd in België (Boekhoute) gewoond waar ik ook jaren actief was binnen de sociaal democraten. Nederland was mij niet onbekend, sinds 1985 werk ik al in het ziekenhuis in Zeeuws-Vlaanderen, nu als verpleegkundig specialist. In Nederland pakte ik als snel de draad weer op. Al snel volgde ik het reilen

Meer over Peter Quataert