26 oktober 2016

Het Zeeuwse voorcongres 2de Kamerverkiezingen maart 2017 op zaterdag 5 november

Deze week werd het concept programma voor de 2de Kamerverkiezingen van maart 2017 gepresenteerd:

Op zaterdag 5 november wordt in Het Heerarendhuis, Torenring 46, ’s-Heer-Arendskerke het Zeeuwse voorcongres gehouden. We beginnen om 9.30 uur en 13.00 uur is de eindtijd.

Op het voorcongres kunt u aansluiten bij een groep van 5 à 6 personen die onderdelen van het conceptprogramma bekijken waarvoor u  belangstelling heeft. Moties en amendementen worden geformuleerd waarover tijdens de plenaire delen van het voorcongres wordt gediscussieerd en gestemd.

Via deze link kunt u zich aanmelden voor het voorcongres. Kunt u in die mail aangeven waarover u het liefst wilt meepraten? Hieronder staan de onderwerpen en de hoofdstukken van het concept verkiezingsprogramma die aan het onderwerp gerelateerd zijn.

Samenleving: 01 Open en diverse samenleving 02 Solidaire samenleving: vluchtelingen helpen en laten meedoen 03 Veilige samenleving: rechtvaardig en streng indien nodig Econome, werk en inkomen: 04 Welvarende samenleving: duurzame, sterke en sociale economie 05 Werkzame samenleving: goed werk en rechtvaardig inkomen Onderwijs en cultuur: 06 Ontwikkelde samenleving: goed en verbindend onderwijs voor iedereen 07 Een creatieve en verbeeldende samenleving Zorg: 08 Gezonde en zorgzame samenleving Duurzaamheid: 09 Leefbare en duurzame samenleving Buitenlandse politiek: 10 Internationale samenleving

Verder bieden wij u de mogelijkheid tot woensdag 2 november, 22.00 uur, amendementen en moties in te dienen bij het secretariaat van het gewest: hdleunk@zeelandnet.nl.

De ingediende amendementen en moties worden op het voorcongres behandeld. De ingediende amendementen en moties worden u kort voor het voorcongres toegezonden.

De op het voorcongres bij meerderheid aangenomen amendementen en moties worden na 24 november aan alle PvdA leden voorgelegd via een online enquête in het Stemlokaal. Afhankelijk van de voor- en tegenstemmen in het Stemlokaal besluit het presidium van het verkiezingscongres van januari of een amendement/motie een hamerstuk (verworpen dan wel aangenomen) wordt, of een onderwerp van discussie.

Mocht u problemen om op tijd met het openbaar vervoer in ’s-Heer-Arendskerke te komen stuur dan even een mail via deze link.

U kunt ook uw invloed op het verkiezingsprogramma op een andere manier doen gelden: vanaf 24 oktober tot en met 24 november kunt u amendementen en moties indienen via de digitale Ledenkamer. Alleen amendementen en moties die in de Ledenkamer 100 of meer steunbetuigingen krijgen worden voorgelegd aan alle leden via een online enquête in het Stemlokaal. Die steun zult u zelf moeten verwerven. Hierover heeft u gisteren een mail ontvangen van partijvoorzitter Hans Spekman met als onderwerp “beslis mee over ons verkiezingsprogramma”.

concept-verkiezingsprogramma-partij-van-de-arbeid-2017-1-pdf-pagespeed-ce-rh89o_uvon

Met vriendelijke groeten, Namens de PvdA gewest Zeeland Anouschka van Immerseel Henk Leunk