11 augustus 2013

Gemeenteraadsverkiezingen 2014

Aan alle leden van de PvdA afdeling Sluis.
Beste leden,

Op 19 maart 2014 vinden de verkiezingen plaats voor de gemeenteraad, ook in uw gemeente Sluis.
De voorbereidingen zijn inmiddels in volle gang.
Er is een Programmacommissie en een Kandidaatstellingscommissie ingesteld.
Om te komen tot een kandidatenlijst roepen wij leden van de afdeling Sluis op zich kandidaat te stellen middels bijgevoegd formulier.
Wij verzoeken u vriendelijk dit formulier volledig ingevuld en ondertekend uiterlijk voor 1 september 2013 te zenden aan:
Kandidaatstellingscommissie PvdA Sluis,
p/a Poolster 136, 4501 GN Oostburg.
Na de sluitingsdatum zal de commissie zich buigen over de aangeleverde formulieren. Aansluitend zullen kandidaten, die op een verkiesbare plaats willen staan, worden uitgenodigd voor één of meerdere gesprekken met de Kandidaatstellingscommissie.
Wij vertrouwen met u er op dat genoemde commissie veel werk te verzetten krijgt.
Namens de Kandidaatstellingscommissie,
Met vriendelijke groet,

Peter J. Monsieurs,
12 juni 2013

Kandidaatstellingsformulier PvdA Sluis verkiezingen 2014