Door Peter Quataert op 29 augustus 2016

Een miljard voor de Zuiderzeelijn? Dan kan 25 miljoen voor Zeeland ook wel

DEN HAAG – Het kabinet laat Zeeland in de kou staan, vindt regeringspartij PvdA. De sociaaldemocraten morren dat de regering niets doet met de aanbevelingen van de commissie Balkenende die de Zeeuwse economie moeten versterken.

Achter de schermen voert de Tweede Kamerfractie forse druk uit op de eigen bewindslieden. De boodschap: er mogen niet nóg meer banen verloren gaan in Zeeland. Hoe de ministers dat oplossen, moeten ze zelf weten. De commissie Balkenende stelde onlangs vast dat de Zeeuwse economie achteruit kachelt als er niets gebeurt.

Balkenende adviseerde: een Zeelandfonds (waarin het kabinet is gevraagd 25 miljoen euro te stoppen), oprichting van een bèta-college als tweede university college, herverdeling van rijksgeld over provincies en gemeenten en hulp bij de kwakkelende kerncentrale.

Drie ton

Maar de regering stelt dat het eigenlijk best goed gaat met Zeeland, verwijst naar de lage werkloosheid en vindt dat de provincie zelf meer kan en moet doen. Het kabinet heeft maximaal drie ton toegezegd om de adviezen uit te voeren. Die reactie is bij de PvdA-fractie slecht gevallen. Het kabinet negeert nagenoeg alle adviezen, stelt ze. In het zomerreces is daarom veelvuldig overleg gevoerd, zowel binnen de fractie als met de eigen bewindslieden.

Met minister Ronald Plasterk (Binnenlandse Zaken) wordt gesproken over de verdeling van gemeente- en provinciefonds. Met minister Jet Bussemaker (Onderwijs) over het tweede university college en met minister Jeroen Dijsselbloem (Financiën) over onder andere geld voor een oplossing voor de kerncentrale.

Donderbuien

De fractie vindt dat het kabinet de aanbevelingen van de commissie Balkenende moet overnemen. “Het kabinet ziet de urgentie niet in van de donderbuien die boven Zeeland hangen”, zeggen de PvdA-Kamerleden Albert de Vries uit Middelburg en Joyce Vermue uit Schoondijke.

“Het is geen dreigement”, zegt De Vries, “maar er komt een Kamerdebat. De regering moet zich realiseren dat moties die oproepen om Zeeland niet in de kou te laten staan op veel sympathie kunnen rekenen. Het is slimmer van het kabinet pro-actief iets te doen dan zich door de Kamer te laten dwingen.” De Kamerleden wijzen erop dat ‘er regio’s zijn waar het niet op kan als er problemen zijn’. “Er zijn in Limburg en Groningen reddingsoperaties geweest. Van wat naar Groningen gaat kan Zeeland alleen maar dromen. Voor de Zuiderzeelijn alleen al heeft ze een miljard gehad. Wij hebben het over 25 miljoen. Het is nu tijd voor Zeeland.”

 

Peter Quataert

Peter Quataert

Sinds 2001 woon ik in Nederland. Daarvoor heb ik altijd in België (Boekhoute) gewoond waar ik ook jaren actief was binnen de sociaal democraten. Nederland was mij niet onbekend, sinds 1985 werk ik al in het ziekenhuis in Zeeuws-Vlaanderen, nu als verpleegkundig specialist. In Nederland pakte ik als snel de draad weer op. Al snel volgde ik het reilen

Meer over Peter Quataert