Door Joyce Kramer op 7 april 2016

Door PvdA Sluis voorspelde overschrijding kosten jeugdhulp jammer genoeg een feit

SLUIS – De kosten voor jeugdhulp rezen in 2015 de pan uit. De Sluise raad vreest over dit jaar een financiële strop. Grote financiële gevolgen zijn er nog niet voor Sluis.

Alle Zeeuwse gemeenten verdelen de lusten en lasten nog over 2015. Voor 2016 ziet het er veel somberder uit, omdat elke gemeente voor het eerst de eigen broek moet ophouden.

Tekort

Het tekort van Sluis over 2015 bedraagt ongeveer één miljoen euro.

De gemeente kreeg ruim 3,3 miljoen euro voor jeugdhulp van de rijksoverheid. Wethouder Jack Werkman gaf dinsdagavond in de raadscommissie samenleving en middelen aan dat de gemeente flink aan de bak moet om het tekort over 2016 te beperken.

Gevolgen

Met name oppositiepartij PvdA nam daar geen genoegen mee. Sluis was één van de eerste gemeenten die vorig jaar voorstelde de Zeeuwsbrede financiële solidariteit los te laten. “We hebben toen al gewaarschuwd voor de gevolgen”, wreef PvdA-raadslid Joyce Kramer wethouder Werkman onder de neus. “We hebben geluk dat over 2015 de andere gemeenten nog meebetalen, want Sluis is de gemeente met de grootste overschrijding.”

Verdeeld

Omdat de lusten en lasten over 2015 nog over alle Zeeuwse gemeenten worden verdeeld, hoeft Sluis slechts 54.000 euro op te hoesten. De verdeling vindt plaats op basis van de procentuele inbreng van de gemeenten en de inbreng van het ‘kleine’ Sluis is dus beperkt. De cijfers over het eerste kwartaal van dit jaar zijn nog niet bekend.

Werkman verzekerde dat Sluis er alles aan zal doen de uitgaven binnen de perken te houden zonder dat daardoor de hulp zal worden aangetast.

Joyce Kramer

Joyce Kramer

“Het is belangrijk dat er voldoende kennis over vraagstukken is opgebouwd, mede in gesprek met burgers, om een inhoudelijke discussie te voeren en een gefundeerde afweging te maken”

Meer over Joyce Kramer