25 maart 2018

Definitieve uitslagen gemeenteraadsverkiezingen 2018 en hoe nu verder?

Hoe nu verder na de uitslag van de gemeenteraadsverkiezingen?

Na de campagnes voor de gemeenteraadsverkiezingen zijn de stemmen geteld en vastgesteld. De opkomst was 53,1%. In 2014 was dat 53,9%. Wat zijn nu volgende stappen om te komen tot een nieuwe gemeenteraad?

Overleg
Twee dagen na de verkiezingen is direct de eerste stap gezet op weg naar een nieuwe gemeenteraad. De partij die als grootste uit de verkiezingen is gekomen neemt het voortouw bij de vorming ervan en de eerste gespreksrondes. Aangezien het CDA opnieuw de grootste partij is geworden, mogen zij het initiatief nemen in de verkenning om tot een voorstel te komen voor coalitievorming. Het is mogelijk dat voor dit proces een formateur aangewezen wordt.

In de tussentijd nemen de vertrekkende raadsleden op 27 maart tijdens een besluitvormende raad afscheid. Op 29 maart worden de nieuwe raadsleden tijdens een buitengewone openbare raadsvergadering geïnstalleerd.

Bekijk via onderstaande link  definitieve uitslag op kandidaatniveau. Het proces-verbaal kunt u hier raadplegen.