Door Robert Evers op 18 september 2016

Archeologisch museum Aardenburg

Nadat begin dit jaar de werkgroep archeologisch museum Aardenburg tot de conclusie was gekomen dat het financieel niet mogelijk was om het archeologisch museum onder te brengen in het voormalige gemeentehuis in Aardenburg en haar opdracht heeft teruggegeven, heeft het college een drietal mogelijkheden aan de gemeenteraad voorgelegd. Over deze mogelijkheden is gesproken en hebben de verschillende fracties zich uitgesproken. Zo heeft de PvdA gezegd dat er opnieuw contact opgenomen zou moeten worden met de eigenaren van het burgerweeshuis om te onderzoeken of er nog mogelijkheden zijn t.a.v. het plan van een aantal jaren geleden. Ook hebben wij gezegd dat het oorspronkelijke budget beschikbaar blijft (250.000 euro eenmalig + 80.000 euro structureel per jaar) en dat dit aangevuld mag worden met de verkoopopbrengst van het voormalige stadhuis.

Tot onze verbazing kregen we afgelopen zomer een brief van het college met het verzoek onze mening t.a.v. het stadhuis en museum Aardenburg te geven. Wij hebben hier bewust niet op gereageerd omdat we onze mening al kenbaar hadden gemaakt en deze niet was gewijzigd.

Gisteravond op 13 september werden we heel onaangenaam verrast. Blijkbaar hebben de drie coalitiepartijen aangegeven dat de verkoopopbrengst van het voormalige gemeentehuis niet ingezet mag worden om het museum te verplaatsen. Blijkbaar heeft er ook een fractie aangegeven dat ze vinden dat het voormalige stadhuis wel verkocht mag/moet worden maar dat dan toch het museum ook onderdak in dit gebouw dient te krijgen??? Volgens wethouder van de Vijver was dit de reden dat het voormalige stadhuis nog niet verkocht is, ondanks dat er wel belangstelling voor is. Volgens de PvdA is de democratie een groot goed, binnen die democratie neemt het openbare debat een belangrijke plaats in. Wij ageren dan ook tegen de nu gehanteerde achterkamertjespolitiek van de coalitie!

De manier van werken van het college, met een “voorhangprocedure”, terwijl er al duidelijke uitspraken waren gedaan door de raad, bevalt ons ook niet! Kom dan met een raadsvoorstel waarover we in het openbaar kunnen debatteren, argumenten wisselen en een besluit nemen! Tot slot begrijpen we al helemaal niet dat het college niet verder gaat met de verkoop omdat 1 (!) fractie iets ander wil…uiteraard hebben wij ook geconstateerd dat het college de afgelopen periode meerdere malen in het hemd is gezet door hun eigen coalitiepartijen, maar we hopen toch niet dat dit betekent dat het college nu helemaal niets meer durft! De gemeente moet wel bestuurd worden.

Tot slot geven wij aan dat we de zorgen zoals die in Aardenburg leven, zeker begrijpen. Het lijkt er inderdaad op dat dit college en deze coalitie enkel oog hebben voor de kust en de kernen Sluis en Oostburg, en dat de rest van de gemeente er maar een beetje bijhangt. Een kern als Aardenburg, in het achterland, wordt hier bovenmatig door getroffen. Al jaren geen nieuwbouw, de Haven, om zeep geholpen openbaar vervoer, enzovoort. Maar wel een vierde (!) supermarkt in Oostburg, die het voor de enige supermarkt in Aardenburg enkel moeilijk kan maken.

Robert Evers

Robert Evers

“De uitdaging: leefbaarheid behouden en sociale gemeente blijven, terwijl het inwonertal krimpt en we de financiële problemen oplossen”

Meer over Robert Evers