Door Robert Evers op 23 juli 2016

Amendement om visie Krachtig Verbonden ongeldig te verklaren en in te trekken verworpen!

Eind 2015 is de visie “Krachtig Verbonden” door de gemeenteraad vastgesteld. Sindsdien zien we zowat maandelijks dat de coalitiepartijen besluiten nemen die strijdig zijn met deze visie. Dit doet de geloofwaardigheid en de betrouwbaarheid van het gemeentebestuur geen goed. Het ambtenarenapparaat bereidt regelmatig raadsvoorstellen voor gebaseerd op de visie, die vervolgens door de coalitiepartijen worden weggestemd. Dit zorgt voor extra werkdruk en toenemende frustratie in de organisatie. De PvdA Sluis kwam met dit amendement om de raad een spiegel voor te houden en met de hoop dat de raad de visie alsnog zou omarmen. Dit gebeurde ook; het amendement werd unaniem verworpen! Twee voorstellen verder op de agenda waren de coalitiepartijen, CDA, NGB en VVD, gesteund door Lijst Babijn, dit echter alweer vergeten! Ze dienden namelijk een amendement in om de verplichte verhuur van recreatieappartementen tegen te houden…iets wat volgens de visie juist wel ingevoerd had moeten worden…Amendement_koersdocument 2016

Robert Evers

Robert Evers

“De uitdaging: leefbaarheid behouden en sociale gemeente blijven, terwijl het inwonertal krimpt en we de financiële problemen oplossen”

Meer over Robert Evers