Amendement om verkregen gelden voor voorschoolse voorzieningen voor peuters daar ook voor in te zetten is verworpen!