Door Joyce Kramer op 23 juli 2016

Amendement om verkregen gelden voor voorschoolse voorzieningen voor peuters daar ook voor in te zetten is verworpen!

Het kabinet geeft extra geld via het gemeentefonds aan de gemeenten om voorschoolse voorzieningen te realiseren voor kinderen waarvan de ouders geen recht op kinderopvangtoeslag hebben. Dit geld is echter niet geoormerkt. PvdA Sluis heeft een amendement ingediend om een beleidsplan te maken en tot die tijd het geld af te schermen zodat het behouden blijft voor het doel waar het voor bedoeld is. Wethouder Werkman gaf aan dat dit een gat in de begroting zou schieten… Wij bestrijden dit; het is immers extra geld dat we ontvangen! Het kan dus enkel een gat in de begroting schieten als het al is uitgegeven aan iets anders! Ons amendement werd met 9 stemmen voor en 10 tegen verworpen!!! De coalitiepartijen CDA, NGB en VVD, gesteund door Lijst Babijn geven hier dus duidelijk aan waar hun prioriteit ligt! Het geld, bedoeld voor deze peuteropvang, wordt liever uitgegeven aan een bruggetje over de Kaai in Sluis!
Amendement kadernota_peuters 2016

Joyce Kramer

Joyce Kramer

“Het is belangrijk dat er voldoende kennis over vraagstukken is opgebouwd, mede in gesprek met burgers, om een inhoudelijke discussie te voeren en een gefundeerde afweging te maken”

Meer over Joyce Kramer